Popis hotela
Termíny
Oblasť a mapa
Galéria
IN - 1 IN - 2 IN - 3 IN - 4 +5
* Toto je iba základný neoficiálny popis hotela, detailný popis zájazdu nájdete v konkrétnom termíne, ako Popis zájazdu.
termínpočet dnídopravaletiskácena od
21.6. 2019 - 2.7. 201912 dníautom821,- €Rezervovať
21.6. 2019 - 1.7. 201911 dníautom745,- €Rezervovať
21.6. 2019 - 30.6. 201910 dníautom669,- €Rezervovať
21.6. 2019 - 28.6. 20198 dníautom516,- €Rezervovať
22.6. 2019 - 3.7. 201912 dníautom784,- €Rezervovať
22.6. 2019 - 2.7. 201911 dníautom723,- €Rezervovať
22.6. 2019 - 1.7. 201910 dníautom661,- €Rezervovať
22.6. 2019 - 29.6. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
23.6. 2019 - 4.7. 201912 dníautom769,- €Rezervovať
23.6. 2019 - 3.7. 201911 dníautom707,- €Rezervovať
23.6. 2019 - 2.7. 201910 dníautom646,- €Rezervovať
23.6. 2019 - 30.6. 20198 dníautom523,- €Rezervovať
24.6. 2019 - 4.7. 201911 dníautom692,- €Rezervovať
24.6. 2019 - 3.7. 201910 dníautom630,- €Rezervovať
24.6. 2019 - 1.7. 20198 dníautom507,- €Rezervovať
24.6. 2019 - 5.7. 201912 dníautom753,- €Rezervovať
25.6. 2019 - 6.7. 201912 dníautom738,- €Rezervovať
25.6. 2019 - 5.7. 201911 dníautom677,- €Rezervovať
25.6. 2019 - 4.7. 201910 dníautom615,- €Rezervovať
25.6. 2019 - 2.7. 20198 dníautom492,- €Rezervovať
26.6. 2019 - 7.7. 201912 dníautom735,- €Rezervovať
26.6. 2019 - 6.7. 201911 dníautom661,- €Rezervovať
26.6. 2019 - 5.7. 201910 dníautom600,- €Rezervovať
26.6. 2019 - 3.7. 20198 dníautom477,- €Rezervovať
27.6. 2019 - 8.7. 201912 dníautom731,- €Rezervovať
27.6. 2019 - 7.7. 201911 dníautom658,- €Rezervovať
27.6. 2019 - 6.7. 201910 dníautom584,- €Rezervovať
27.6. 2019 - 4.7. 20198 dníautom461,- €Rezervovať
28.6. 2019 - 8.7. 201911 dníautom655,- €Rezervovať
28.6. 2019 - 9.7. 201912 dníautom728,- €Rezervovať
28.6. 2019 - 5.7. 20198 dníautom446,- €Rezervovať
28.6. 2019 - 7.7. 201910 dníautom581,- €Rezervovať
29.6. 2019 - 8.7. 201910 dníautom578,- €Rezervovať
29.6. 2019 - 10.7. 201912 dníautom725,- €Rezervovať
29.6. 2019 - 9.7. 201911 dníautom651,- €Rezervovať
29.6. 2019 - 6.7. 20198 dníautom431,- €Rezervovať
30.6. 2019 - 11.7. 201912 dníautom737,- €Rezervovať
30.6. 2019 - 10.7. 201911 dníautom663,- €Rezervovať
30.6. 2019 - 9.7. 201910 dníautom590,- €Rezervovať
30.6. 2019 - 7.7. 20198 dníautom443,- €Rezervovať
1.7. 2019 - 12.7. 201912 dníautom749,- €Rezervovať
1.7. 2019 - 11.7. 201911 dníautom675,- €Rezervovať
1.7. 2019 - 10.7. 201910 dníautom602,- €Rezervovať
1.7. 2019 - 8.7. 20198 dníautom455,- €Rezervovať
2.7. 2019 - 12.7. 201911 dníautom687,- €Rezervovať
2.7. 2019 - 9.7. 20198 dníautom467,- €Rezervovať
2.7. 2019 - 13.7. 201912 dníautom761,- €Rezervovať
2.7. 2019 - 11.7. 201910 dníautom614,- €Rezervovať
3.7. 2019 - 14.7. 201912 dníautom791,- €Rezervovať
3.7. 2019 - 13.7. 201911 dníautom699,- €Rezervovať
3.7. 2019 - 12.7. 201910 dníautom626,- €Rezervovať
3.7. 2019 - 10.7. 20198 dníautom479,- €Rezervovať
4.7. 2019 - 15.7. 201912 dníautom822,- €Rezervovať
4.7. 2019 - 14.7. 201911 dníautom730,- €Rezervovať
4.7. 2019 - 13.7. 201910 dníautom638,- €Rezervovať
4.7. 2019 - 11.7. 20198 dníautom491,- €Rezervovať
5.7. 2019 - 15.7. 201911 dníautom760,- €Rezervovať
5.7. 2019 - 16.7. 201912 dníautom852,- €Rezervovať
5.7. 2019 - 12.7. 20198 dníautom503,- €Rezervovať
5.7. 2019 - 14.7. 201910 dníautom668,- €Rezervovať
6.7. 2019 - 15.7. 201910 dníautom699,- €Rezervovať
6.7. 2019 - 17.7. 201912 dníautom883,- €Rezervovať
6.7. 2019 - 16.7. 201911 dníautom791,- €Rezervovať
6.7. 2019 - 13.7. 20198 dníautom515,- €Rezervovať
7.7. 2019 - 18.7. 201912 dníautom901,- €Rezervovať
7.7. 2019 - 17.7. 201911 dníautom809,- €Rezervovať
7.7. 2019 - 16.7. 201910 dníautom717,- €Rezervovať
7.7. 2019 - 14.7. 20198 dníautom533,- €Rezervovať
8.7. 2019 - 19.7. 201912 dníautom919,- €Rezervovať
8.7. 2019 - 18.7. 201911 dníautom827,- €Rezervovať
8.7. 2019 - 17.7. 201910 dníautom735,- €Rezervovať
8.7. 2019 - 15.7. 20198 dníautom552,- €Rezervovať
9.7. 2019 - 19.7. 201911 dníautom846,- €Rezervovať
9.7. 2019 - 16.7. 20198 dníautom570,- €Rezervovať
9.7. 2019 - 20.7. 201912 dníautom938,- €Rezervovať
9.7. 2019 - 18.7. 201910 dníautom754,- €Rezervovať
10.7. 2019 - 21.7. 201912 dníautom956,- €Rezervovať
10.7. 2019 - 20.7. 201911 dníautom864,- €Rezervovať
10.7. 2019 - 19.7. 201910 dníautom772,- €Rezervovať
10.7. 2019 - 17.7. 20198 dníautom588,- €Rezervovať
11.7. 2019 - 22.7. 201912 dníautom975,- €Rezervovať
11.7. 2019 - 21.7. 201911 dníautom883,- €Rezervovať
11.7. 2019 - 20.7. 201910 dníautom791,- €Rezervovať
11.7. 2019 - 18.7. 20198 dníautom607,- €Rezervovať
12.7. 2019 - 22.7. 201911 dníautom901,- €Rezervovať
12.7. 2019 - 21.7. 201910 dníautom809,- €Rezervovať
12.7. 2019 - 19.7. 20198 dníautom625,- €Rezervovať
12.7. 2019 - 23.7. 201912 dníautom993,- €Rezervovať
13.7. 2019 - 22.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
13.7. 2019 - 24.7. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
13.7. 2019 - 23.7. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
13.7. 2019 - 20.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
14.7. 2019 - 25.7. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
14.7. 2019 - 24.7. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
14.7. 2019 - 23.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
14.7. 2019 - 21.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
15.7. 2019 - 26.7. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
15.7. 2019 - 25.7. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
15.7. 2019 - 24.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
15.7. 2019 - 22.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
16.7. 2019 - 26.7. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
16.7. 2019 - 23.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
16.7. 2019 - 27.7. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
16.7. 2019 - 25.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
17.7. 2019 - 28.7. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
17.7. 2019 - 27.7. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
17.7. 2019 - 26.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
17.7. 2019 - 24.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
18.7. 2019 - 29.7. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
18.7. 2019 - 28.7. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
18.7. 2019 - 27.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
18.7. 2019 - 25.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
19.7. 2019 - 29.7. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
19.7. 2019 - 30.7. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
19.7. 2019 - 26.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
19.7. 2019 - 28.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
20.7. 2019 - 29.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
20.7. 2019 - 31.7. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
20.7. 2019 - 30.7. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
20.7. 2019 - 27.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
21.7. 2019 - 1.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
21.7. 2019 - 31.7. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
21.7. 2019 - 30.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
21.7. 2019 - 28.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
22.7. 2019 - 2.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
22.7. 2019 - 1.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
22.7. 2019 - 31.7. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
22.7. 2019 - 29.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
23.7. 2019 - 2.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
23.7. 2019 - 30.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
23.7. 2019 - 3.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
23.7. 2019 - 1.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
24.7. 2019 - 4.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
24.7. 2019 - 3.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
24.7. 2019 - 2.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
24.7. 2019 - 31.7. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
25.7. 2019 - 5.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
25.7. 2019 - 4.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
25.7. 2019 - 3.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
25.7. 2019 - 1.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
26.7. 2019 - 5.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
26.7. 2019 - 4.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
26.7. 2019 - 2.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
26.7. 2019 - 6.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
27.7. 2019 - 5.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
27.7. 2019 - 7.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
27.7. 2019 - 6.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
27.7. 2019 - 3.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
28.7. 2019 - 8.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
28.7. 2019 - 7.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
28.7. 2019 - 6.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
28.7. 2019 - 4.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
29.7. 2019 - 9.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
29.7. 2019 - 8.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
29.7. 2019 - 7.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
29.7. 2019 - 5.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
30.7. 2019 - 9.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
30.7. 2019 - 6.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
30.7. 2019 - 10.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
30.7. 2019 - 8.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
31.7. 2019 - 11.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
31.7. 2019 - 10.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
31.7. 2019 - 9.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
31.7. 2019 - 7.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
1.8. 2019 - 12.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
1.8. 2019 - 11.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
1.8. 2019 - 10.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
1.8. 2019 - 8.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
2.8. 2019 - 12.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
2.8. 2019 - 11.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
2.8. 2019 - 9.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
2.8. 2019 - 13.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
3.8. 2019 - 12.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
3.8. 2019 - 14.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
3.8. 2019 - 13.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
3.8. 2019 - 10.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
4.8. 2019 - 15.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
4.8. 2019 - 14.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
4.8. 2019 - 13.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
4.8. 2019 - 11.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
5.8. 2019 - 16.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
5.8. 2019 - 15.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
5.8. 2019 - 14.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
5.8. 2019 - 12.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
6.8. 2019 - 16.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
6.8. 2019 - 13.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
6.8. 2019 - 17.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
6.8. 2019 - 15.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
7.8. 2019 - 18.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
7.8. 2019 - 17.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
7.8. 2019 - 16.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
7.8. 2019 - 14.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
8.8. 2019 - 19.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
8.8. 2019 - 18.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
8.8. 2019 - 17.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
8.8. 2019 - 15.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
9.8. 2019 - 19.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
9.8. 2019 - 18.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
9.8. 2019 - 16.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
9.8. 2019 - 20.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
10.8. 2019 - 19.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
10.8. 2019 - 21.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
10.8. 2019 - 20.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
10.8. 2019 - 17.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
11.8. 2019 - 22.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
11.8. 2019 - 21.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
11.8. 2019 - 20.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
11.8. 2019 - 18.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
12.8. 2019 - 23.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
12.8. 2019 - 22.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
12.8. 2019 - 21.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
12.8. 2019 - 19.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
13.8. 2019 - 23.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
13.8. 2019 - 20.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
13.8. 2019 - 24.8. 201912 dníautom1 000,- €Rezervovať
13.8. 2019 - 22.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
14.8. 2019 - 25.8. 201912 dníautom985,- €Rezervovať
14.8. 2019 - 24.8. 201911 dníautom909,- €Rezervovať
14.8. 2019 - 23.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
14.8. 2019 - 21.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
15.8. 2019 - 26.8. 201912 dníautom971,- €Rezervovať
15.8. 2019 - 25.8. 201911 dníautom895,- €Rezervovať
15.8. 2019 - 24.8. 201910 dníautom818,- €Rezervovať
15.8. 2019 - 22.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
16.8. 2019 - 26.8. 201911 dníautom880,- €Rezervovať
16.8. 2019 - 27.8. 201912 dníautom956,- €Rezervovať
16.8. 2019 - 23.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
16.8. 2019 - 25.8. 201910 dníautom804,- €Rezervovať
17.8. 2019 - 26.8. 201910 dníautom789,- €Rezervovať
17.8. 2019 - 28.8. 201912 dníautom941,- €Rezervovať
17.8. 2019 - 27.8. 201911 dníautom865,- €Rezervovať
17.8. 2019 - 24.8. 20198 dníautom636,- €Rezervovať
18.8. 2019 - 29.8. 201912 dníautom927,- €Rezervovať
18.8. 2019 - 28.8. 201911 dníautom850,- €Rezervovať
18.8. 2019 - 27.8. 201910 dníautom774,- €Rezervovať
18.8. 2019 - 25.8. 20198 dníautom622,- €Rezervovať
19.8. 2019 - 30.8. 201912 dníautom912,- €Rezervovať
19.8. 2019 - 29.8. 201911 dníautom836,- €Rezervovať
19.8. 2019 - 28.8. 201910 dníautom759,- €Rezervovať
19.8. 2019 - 26.8. 20198 dníautom607,- €Rezervovať
20.8. 2019 - 30.8. 201911 dníautom821,- €Rezervovať
20.8. 2019 - 27.8. 20198 dníautom592,- €Rezervovať
20.8. 2019 - 31.8. 201912 dníautom897,- €Rezervovať
20.8. 2019 - 29.8. 201910 dníautom745,- €Rezervovať
21.8. 2019 - 1.9. 201912 dníautom882,- €Rezervovať
21.8. 2019 - 31.8. 201911 dníautom806,- €Rezervovať
21.8. 2019 - 30.8. 201910 dníautom730,- €Rezervovať
21.8. 2019 - 28.8. 20198 dníautom578,- €Rezervovať
22.8. 2019 - 2.9. 201912 dníautom868,- €Rezervovať
22.8. 2019 - 1.9. 201911 dníautom792,- €Rezervovať
22.8. 2019 - 31.8. 201910 dníautom715,- €Rezervovať
22.8. 2019 - 29.8. 20198 dníautom563,- €Rezervovať
23.8. 2019 - 2.9. 201911 dníautom777,- €Rezervovať
23.8. 2019 - 1.9. 201910 dníautom701,- €Rezervovať
23.8. 2019 - 30.8. 20198 dníautom548,- €Rezervovať
23.8. 2019 - 3.9. 201912 dníautom853,- €Rezervovať
24.8. 2019 - 2.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
24.8. 2019 - 4.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
24.8. 2019 - 3.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
24.8. 2019 - 31.8. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
25.8. 2019 - 5.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
25.8. 2019 - 4.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
25.8. 2019 - 3.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
25.8. 2019 - 1.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
26.8. 2019 - 6.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
26.8. 2019 - 5.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
26.8. 2019 - 4.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
26.8. 2019 - 2.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
27.8. 2019 - 6.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
27.8. 2019 - 3.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
27.8. 2019 - 7.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
27.8. 2019 - 5.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
28.8. 2019 - 8.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
28.8. 2019 - 7.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
28.8. 2019 - 6.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
28.8. 2019 - 4.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
29.8. 2019 - 9.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
29.8. 2019 - 8.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
29.8. 2019 - 7.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
29.8. 2019 - 5.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
30.8. 2019 - 9.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
30.8. 2019 - 8.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
30.8. 2019 - 6.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
30.8. 2019 - 10.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
31.8. 2019 - 9.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
31.8. 2019 - 11.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
31.8. 2019 - 10.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
31.8. 2019 - 7.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
1.9. 2019 - 12.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
1.9. 2019 - 11.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
1.9. 2019 - 10.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
1.9. 2019 - 8.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
2.9. 2019 - 13.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
2.9. 2019 - 12.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
2.9. 2019 - 11.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
2.9. 2019 - 9.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
3.9. 2019 - 13.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
3.9. 2019 - 10.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
3.9. 2019 - 14.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
3.9. 2019 - 12.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
4.9. 2019 - 15.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
4.9. 2019 - 14.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
4.9. 2019 - 13.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
4.9. 2019 - 11.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
5.9. 2019 - 16.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
5.9. 2019 - 15.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
5.9. 2019 - 14.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
5.9. 2019 - 12.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
6.9. 2019 - 16.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
6.9. 2019 - 15.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
6.9. 2019 - 13.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
6.9. 2019 - 17.9. 201912 dníautom838,- €Rezervovať
7.9. 2019 - 16.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
7.9. 2019 - 18.9. 201912 dníautom846,- €Rezervovať
7.9. 2019 - 17.9. 201911 dníautom762,- €Rezervovať
7.9. 2019 - 14.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
8.9. 2019 - 19.9. 201912 dníautom846,- €Rezervovať
8.9. 2019 - 18.9. 201911 dníautom769,- €Rezervovať
8.9. 2019 - 17.9. 201910 dníautom686,- €Rezervovať
8.9. 2019 - 15.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
9.9. 2019 - 20.9. 201912 dníautom846,- €Rezervovať
9.9. 2019 - 19.9. 201911 dníautom769,- €Rezervovať
9.9. 2019 - 18.9. 201910 dníautom692,- €Rezervovať
9.9. 2019 - 16.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
10.9. 2019 - 20.9. 201911 dníautom769,- €Rezervovať
10.9. 2019 - 17.9. 20198 dníautom534,- €Rezervovať
10.9. 2019 - 21.9. 201912 dníautom846,- €Rezervovať
10.9. 2019 - 19.9. 201910 dníautom692,- €Rezervovať
11.9. 2019 - 22.9. 201912 dníautom828,- €Rezervovať
11.9. 2019 - 21.9. 201911 dníautom769,- €Rezervovať
11.9. 2019 - 20.9. 201910 dníautom692,- €Rezervovať
11.9. 2019 - 18.9. 20198 dníautom538,- €Rezervovať
12.9. 2019 - 23.9. 201912 dníautom811,- €Rezervovať
12.9. 2019 - 22.9. 201911 dníautom752,- €Rezervovať
12.9. 2019 - 21.9. 201910 dníautom692,- €Rezervovať
12.9. 2019 - 19.9. 20198 dníautom538,- €Rezervovať
13.9. 2019 - 23.9. 201911 dníautom734,- €Rezervovať
13.9. 2019 - 22.9. 201910 dníautom675,- €Rezervovať
13.9. 2019 - 20.9. 20198 dníautom538,- €Rezervovať
13.9. 2019 - 24.9. 201912 dníautom794,- €Rezervovať
14.9. 2019 - 23.9. 201910 dníautom657,- €Rezervovať
14.9. 2019 - 25.9. 201912 dníautom776,- €Rezervovať
14.9. 2019 - 24.9. 201911 dníautom717,- €Rezervovať
14.9. 2019 - 21.9. 20198 dníautom538,- €Rezervovať
15.9. 2019 - 26.9. 201912 dníautom759,- €Rezervovať
15.9. 2019 - 25.9. 201911 dníautom700,- €Rezervovať
15.9. 2019 - 24.9. 201910 dníautom640,- €Rezervovať
15.9. 2019 - 22.9. 20198 dníautom521,- €Rezervovať
16.9. 2019 - 27.9. 201912 dníautom742,- €Rezervovať
16.9. 2019 - 26.9. 201911 dníautom682,- €Rezervovať
16.9. 2019 - 25.9. 201910 dníautom623,- €Rezervovať
16.9. 2019 - 23.9. 20198 dníautom504,- €Rezervovať
17.9. 2019 - 27.9. 201911 dníautom665,- €Rezervovať
17.9. 2019 - 24.9. 20198 dníautom486,- €Rezervovať
17.9. 2019 - 28.9. 201912 dníautom724,- €Rezervovať
17.9. 2019 - 26.9. 201910 dníautom605,- €Rezervovať
18.9. 2019 - 29.9. 201912 dníautom707,- €Rezervovať
18.9. 2019 - 28.9. 201911 dníautom647,- €Rezervovať
18.9. 2019 - 27.9. 201910 dníautom588,- €Rezervovať
18.9. 2019 - 25.9. 20198 dníautom469,- €Rezervovať
19.9. 2019 - 30.9. 201912 dníautom690,- €Rezervovať
19.9. 2019 - 29.9. 201911 dníautom630,- €Rezervovať
19.9. 2019 - 28.9. 201910 dníautom571,- €Rezervovať
19.9. 2019 - 26.9. 20198 dníautom452,- €Rezervovať
20.9. 2019 - 30.9. 201911 dníautom613,- €Rezervovať
20.9. 2019 - 29.9. 201910 dníautom553,- €Rezervovať
20.9. 2019 - 27.9. 20198 dníautom434,- €Rezervovať
20.9. 2019 - 1.10. 201912 dníautom672,- €Rezervovať
21.9. 2019 - 30.9. 201910 dníautom530,- €Rezervovať
21.9. 2019 - 2.10. 201912 dníautom647,- €Rezervovať
21.9. 2019 - 1.10. 201911 dníautom588,- €Rezervovať
21.9. 2019 - 28.9. 20198 dníautom412,- €Rezervovať
22.9. 2019 - 3.10. 201912 dníautom647,- €Rezervovať
22.9. 2019 - 2.10. 201911 dníautom588,- €Rezervovať
22.9. 2019 - 1.10. 201910 dníautom530,- €Rezervovať
22.9. 2019 - 29.9. 20198 dníautom412,- €Rezervovať
23.9. 2019 - 4.10. 201912 dníautom647,- €Rezervovať
23.9. 2019 - 3.10. 201911 dníautom588,- €Rezervovať
23.9. 2019 - 2.10. 201910 dníautom530,- €Rezervovať
23.9. 2019 - 30.9. 20198 dníautom412,- €Rezervovať
24.9. 2019 - 4.10. 201911 dníautom588,- €Rezervovať
24.9. 2019 - 1.10. 20198 dníautom412,- €Rezervovať
24.9. 2019 - 5.10. 201912 dníautom647,- €Rezervovať
24.9. 2019 - 3.10. 201910 dníautom530,- €Rezervovať
25.9. 2019 - 6.10. 201912 dníautom628,- €Rezervovať
25.9. 2019 - 5.10. 201911 dníautom588,- €Rezervovať
25.9. 2019 - 4.10. 201910 dníautom530,- €Rezervovať
25.9. 2019 - 2.10. 20198 dníautom412,- €Rezervovať
26.9. 2019 - 7.10. 201912 dníautom610,- €Rezervovať
26.9. 2019 - 6.10. 201911 dníautom570,- €Rezervovať
26.9. 2019 - 5.10. 201910 dníautom530,- €Rezervovať
26.9. 2019 - 3.10. 20198 dníautom412,- €Rezervovať
27.9. 2019 - 7.10. 201911 dníautom551,- €Rezervovať
27.9. 2019 - 6.10. 201910 dníautom511,- €Rezervovať
27.9. 2019 - 4.10. 20198 dníautom412,- €Rezervovať
27.9. 2019 - 8.10. 201912 dníautom591,- €Rezervovať
28.9. 2019 - 7.10. 201910 dníautom492,- €Rezervovať
28.9. 2019 - 9.10. 201912 dníautom572,- €Rezervovať
28.9. 2019 - 8.10. 201911 dníautom532,- €Rezervovať
28.9. 2019 - 5.10. 20198 dníautom412,- €Rezervovať
29.9. 2019 - 10.10. 201912 dníautom554,- €Rezervovať
29.9. 2019 - 9.10. 201911 dníautom513,- €Rezervovať
29.9. 2019 - 8.10. 201910 dníautom473,- €Rezervovať
29.9. 2019 - 6.10. 20198 dníautom393,- €Rezervovať
30.9. 2019 - 11.10. 201912 dníautom535,- €Rezervovať
30.9. 2019 - 10.10. 201911 dníautom495,- €Rezervovať
30.9. 2019 - 9.10. 201910 dníautom455,- €Rezervovať
30.9. 2019 - 7.10. 20198 dníautom374,- €Rezervovať
1.10. 2019 - 11.10. 201911 dníautom476,- €Rezervovať
1.10. 2019 - 8.10. 20198 dníautom356,- €Rezervovať
1.10. 2019 - 12.10. 201912 dníautom516,- €Rezervovať
1.10. 2019 - 10.10. 201910 dníautom436,- €Rezervovať
2.10. 2019 - 13.10. 201912 dníautom497,- €Rezervovať
2.10. 2019 - 12.10. 201911 dníautom457,- €Rezervovať
2.10. 2019 - 11.10. 201910 dníautom417,- €Rezervovať
2.10. 2019 - 9.10. 20198 dníautom337,- €Rezervovať
3.10. 2019 - 14.10. 201912 dníautom479,- €Rezervovať
3.10. 2019 - 13.10. 201911 dníautom439,- €Rezervovať
3.10. 2019 - 12.10. 201910 dníautom398,- €Rezervovať
3.10. 2019 - 10.10. 20198 dníautom318,- €Rezervovať
4.10. 2019 - 14.10. 201911 dníautom420,- €Rezervovať
4.10. 2019 - 13.10. 201910 dníautom380,- €Rezervovať
4.10. 2019 - 11.10. 20198 dníautom300,- €Rezervovať
4.10. 2019 - 15.10. 201912 dníautom460,- €Rezervovať
5.10. 2019 - 14.10. 201910 dníautom361,- €Rezervovať
5.10. 2019 - 16.10. 201912 dníautom441,- €Rezervovať
5.10. 2019 - 15.10. 201911 dníautom401,- €Rezervovať
5.10. 2019 - 12.10. 20198 dníautom281,- €Rezervovať
6.10. 2019 - 17.10. 201912 dníautom441,- €Rezervovať
6.10. 2019 - 16.10. 201911 dníautom401,- €Rezervovať
6.10. 2019 - 15.10. 201910 dníautom361,- €Rezervovať
6.10. 2019 - 13.10. 20198 dníautom281,- €Rezervovať
7.10. 2019 - 18.10. 201912 dníautom441,- €Rezervovať
7.10. 2019 - 17.10. 201911 dníautom401,- €Rezervovať
7.10. 2019 - 16.10. 201910 dníautom361,- €Rezervovať
7.10. 2019 - 14.10. 20198 dníautom281,- €Rezervovať
8.10. 2019 - 18.10. 201911 dníautom401,- €Rezervovať
8.10. 2019 - 15.10. 20198 dníautom225,- €Rezervovať
8.10. 2019 - 19.10. 201912 dníautom441,- €Rezervovať
8.10. 2019 - 17.10. 201910 dníautom289,- €Rezervovať
9.10. 2019 - 20.10. 201912 dníautom441,- €Rezervovať
9.10. 2019 - 19.10. 201911 dníautom401,- €Rezervovať
9.10. 2019 - 18.10. 201910 dníautom361,- €Rezervovať
9.10. 2019 - 16.10. 20198 dníautom225,- €Rezervovať
10.10. 2019 - 20.10. 201911 dníautom401,- €Rezervovať
10.10. 2019 - 19.10. 201910 dníautom361,- €Rezervovať
10.10. 2019 - 17.10. 20198 dníautom225,- €Rezervovať
11.10. 2019 - 20.10. 201910 dníautom361,- €Rezervovať
11.10. 2019 - 18.10. 20198 dníautom281,- €Rezervovať
12.10. 2019 - 19.10. 20198 dníautom281,- €Rezervovať
13.10. 2019 - 20.10. 20198 dníautom281,- €Rezervovať

O destinácii

Severná Dalmácia sa rozkladá medzi letoviskom Karlobag a mysom Zečevo severne od mestečka Rogoznica. K pobrežiu Severnej Dalmácie patria aj ostrovy - Pag, Premuda, Ist, Vir, Ugljan, Pašman, Dugi otok, Murter a šibenické súostrovie. Okrem početných ostrovov a ostrovčekov, ktoré robia túto časť Dalmácie jedinečnú, sa tu nachádzajú aj dva Národné parky Paklenica a Krka, no zároveň je nutné vziať do úvahy aj blízkosť Národného parku Kornati a Národného parku Plitvické jazerá a Severný Velebit, ďalej vodopády Krky a Kornatské ostrovy.


Väčšina letovísk (Tribunj, Starigrad, Sukošan, Sveti Filip i Jakov, Pakoštane a Pirovac) Severnej Dalmácie sú skôr menšie letoviská, no získajú si Vás svojou atmosférou, pokojom, nádhernými kamienkovými plážami, čistým morom a výbornými podmienkami pre vodné športy. Rušných letovísk v tejto oblasti Dalmácie nie je veľa a patria k nim mestá ako Zaton, zadarský Borik a Kolovare, Crvena Luka, Biograd na moru, Vodice, Solaris u Šibeniku a Primošten, v ktorých sú okrem iného aj bohaté možností zábavy a spoločenského a kultúrneho vyžitia. Severná Dalmácia je bohatá i na kultúrne historické pamiatky – napr. mesto Zadar, ktoré je zároveň hlavným strediskom oblasti, so širokou ponukou predovšetkým románskych pamiatok, ďalej Šibenik s katedrálou, ktorá bola zapísaná do listiny svetového kultúrneho dedičstva organizácie UNESCO, alebo mestečko Nin s najmenšou katedrálou sveta a malebným kostolíkom Sv. Mikuláša.


Spoločnou charakteristikou všetkých letovísk Severnej Dalmácie sú pekné kamienkové pláže, borovicové lesy, čisté more, výborné podmienky pre vodné športy, krásna príroda a milé a priateľské prostredie.

Vzdialenosť od letiska

1 km (Zadar)

Vzdialenosť od Bratislavy

706 km

Dĺžka trasy

Z Bratislavy 706 km.

Pláž

Piesočné, kamienkové, betónové.

Šport

Na svoje si tu prídu najmä milovníci jachtingu. V Šibeniku sa pravidelne koná medzinárodný pretek vo windsurfingu. Pre rekreačné účely nájdete pod ochranným krytom píniových borovíc aj dostatok športovísk a ihrísk. Okolité hory a ich kaňony zase lákajú odvážnych horolezcov.

Výlety

Národné parky  Kornati, Paklenica, Plitvice,vodopády Krkaprírodné parky Velebit, Telaščica, historické mestá Zadar, Šibenik, Split, Trogir, Dubrovnik, Korčula, rafting na rieke Cetine, ostrov Hvar – mestečká Hvar, Stari Grad, Vrboska, ostrov Brač – Supetar, Selce, Bol.

Mapa

Video

Prehliadaním tejto stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies. Viac informácií. OK